Rezultate cantitative ale acestui proiect sunt: 50 postere, 100 pliante, 5 buletine informative, 2 articole, un panou de prezentare a proiectului, ateliere de autocunoaştere şi dezvoltare personală ateliere de creaţie,  50 DVD-uri “Lecţii de Viaţă”, o activitate de voluntariat, o excursie, o expoziţie de fotografie,  100 de reviste “Revista noastră pentru timpul liber”, rapoarte lunare de activitate.

          

Rezultate calitative ale acestui proiect sunt: minim 40 de elevi si-au dezvoltat capacitatea de autocunoaştere, comunicare şi relaţionare, au conştientizat valoarea relaţiilor interpersonale, si-au format deprinderi de lucru în echipă, si-au dezvoltat creativitatea şi si-au însuşit principiile specifice unui stil de viaţă sănătos, au dezvolta atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi, au devenit mai încrezători în propriile forţe, au devenit mai toleranţi, mai motivaţi să se implice în activităţile desfăşurate în afara orelor de curs.


Contact

Liceul "Stefan Procopiu" - Vaslui

Str. Castanilor, nr. 3, cod postal 730 751, Vaslui

Proiectul "Clubul Abilitatilor de Viata"
lspvaslui@yahoo.com