Buletin informativ - nr. 4

19.01.2013 18:21

        

           În perioada martie-noiembrie 2012, Grupul Şcolar Industrial „Ştefan Procopiu” derulează proiectul „Clubul Abilităţilor de Viaţă” realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate! finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”. Scopul proiectului îl reprezintă organizarea unor activităţi extraşcolare menite să dezvolte abilităţile de viaţă ale elevilor din grupul ţintă şi să sporească şansele acestora de integrare şi implicare socială.

          În lunile iulie şi august au fost organizate două ateliere de lucru „Revista noastră pentru timpul liber”. Produsul final al acestor ateliere de lucru va fi „Revista noastră pentru timpul liber” care cuprinde trei parţi: articole despre modalităţile optime pentru petrecerea timpului liber, creaţii literare, Calendarul cultural al anului 2012 – cuvinte încrucişate.

         Principalul obiectiv al activităţii din 24 iulie 2012 a fost realizarea fişelor tematice necesare pentru cuvintele încrucişate pentru partea a III-a din „Revista noastră pentru timpul liber”. Sub îndrumarea prof. Hobjilă Daniela, a fost realizată fişa tematică pentru „Octav Băncilă”. A urmat un atelier de lucru în cadrul căruia elevii au realizat fişele tematice pentru personalităţile trase la sorţi. Activitatea s-a desfăşurat într-un laborator de informatică, astfel fiecare elev a avut acces la un calculator şi a putut căuta pe internet biografiile personalităţilor culturale. D-na prof. Mazga Doina a coordonat o discuţie interactivă referitoare la modalităţile în care elevii şi-au petrecut timpul liber. De asemenea, s-au făcut aprecieri asupra posterului şi pliantului de prezentare a proiectului şi s-a discutat despre finalizarea filmelor realizate în cadrul activităţii „Lecţii de viaţă”. Principalele rezultate ale acestei activităţi au fost: îmbunătăţirea cunoştinţelor elevilor despre diverse personalităţi culturale, creşterea motivaţiei şi interesului elevilor pentru activităţile educative desfăşurate în timpul vacanţei, creşterea încrederii şi stimei de sine, dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi socializare.

          Un atelier de lucru din seria „Revista noastră pentru timpul liber” s-a desfăşurat pe data de 21 august 2012. Elevii participanţi au elaborat definiţii pentru cuvintele tematice utilizate la careurile de cuvinte încrucişate. Fiecare elev a primit o fişă de lucru care conţinea cuvinte tematice pentru patru personalităţi incluse în Calendarul cultural al anului 2012. Principalele obiective ale acestui atelier de lucru au fost: îmbunătăţirea cunoştinţelor despre unele personalităţi ale culturii române şi universale, dezvoltarea unor tehnici de muncă intelectuală precum sistematizarea informaţiilor dintr-o sursă dată, creşterea încrederii în forţele proprii, dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi socializare. De asemenea, cu prilejul acestei activităţi s-a discutat şi despre activităţile viitoare (excursia la Cheile Bicazului, finalizarea DVD-ului „Lecţii de Viaţă”, realizarea unei coperţi pentru DVD-ul „Lecţii de Viaţă” şi pentru „Revista noastră pentru timpul Liber”). S-au făcut aprecieri asupra materialelor realizate de elevi pentru „Revista noastră pentru timpul liber”. Elevii au fost anunţaţi că, la începutul lunii septembrie 2012, va fi organizat cel de-a cincilea atelier de lucru din seria „Revista noastră pentru timpul liber”.

           Sperăm că activităţile desfăşurate în cadrul proiectului „Clubul Abilităţilor de Viaţă” au contribuit la creşterea motivaţiei elevilor din echipa de proiect de a se implica în diverse activităţi extraşcolare, la dezvoltarea unor valori şi abilităţi de viaţă precum voluntariat, solidaritate umană, implicare activă, participare, planificare şi organizare, iniţiativă, cooperare, flexibilitate, capacitatea de autocunoaştere, comunicare şi relaţionare, creşterea stimei de sine a elevilor participanţi şi dezvoltarea de atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi.

—————

Înapoi


Contact

Liceul "Stefan Procopiu" - Vaslui

Str. Castanilor, nr. 3, cod postal 730 751, Vaslui

Proiectul "Clubul Abilitatilor de Viata"
lspvaslui@yahoo.com