Buletin informativ - nr. 3

19.01.2013 18:20

        

           În perioada martie-noiembrie 2012, Grupul Şcolar Industrial „Ştefan Procopiu” derulează proiectul „Clubul Abilităţilor de Viaţă” realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate! finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”. Scopul proiectului îl reprezintă organizarea unor activităţi extraşcolare menite să dezvolte abilităţile de viaţă ale elevilor din grupul ţintă şi să sporească şansele acestora de integrare şi implicare socială.

           În lunile mai şi iunie 2012, în cadrul proiectului au continuat atelierele de lucru „Cine sunt EU?” şi „Lecţii de Viaţă”. Temele abordate în cadrul activităţilor „Cine sunt EU?”  au fost: „Temperamentul”, „Aptitudinile” şi „Despre prietenie”. Dintre rezultatele acestor activităţi menţionăm:

îmbunătăţirea nivelului de autoconştientizare şi autocunoaştere în rândul elevilor participanţi, îmbunătăţirea imaginii şi a stimei de sine, dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare.

           Produsul final al activităţilor „Lecţii de Viaţă” este un DVD care va conţine 8 scenete şi jocuri de rol care abordează teme precum „Consecinţele consumului de alcool”, „Consecinţele consumului de ţigări”, „Consecinţele consumului de droguri”, „Alimentaţia sănătoasă”, „Drepturile consumatorilor”, „Violenţa”, „Problemele mediului înconjurător”, „Solidaritatea umană”. Unele materiale deja au fost realizate, DVD-ul urmând să fie finalizat cel mai târziu în octombrie 2012.

           De asemenea, au început activităţile cu tema „Revista noastră pentru timpul liber”, revista fiind un alt produs final al acestui proiect. Revista va cuprinde creaţii literare ale elevilor, articole despre modalităţile optime de petrecere a timpului liber, cuvinte încrucişate cu tema „Calendarul cultural al anului 2012”.

            În această perioadă, elevii din echipa de proiect au lucrat la elaborarea unor materiale pentru diseminare (pliant, poster, jurnal de proiect). Pe parcursul vacanţei de vară, elevii din echipa de proiect vor elabora materialele pentru „Revista noastră pentru timpul liber” şi se vor distra într-o scurtă excursie la Cheile Bicazului.

           Sperăm că activităţile desfăşurate au contribuit la creşterea motivaţiei elevilor din echipa de proiect de a se implica în diverse activităţi extraşcolare, la dezvoltarea unor valori şi abilităţi de viaţă precum voluntariat, solidaritate umană, implicare activă, participare, planificare şi organizare, iniţiativă, cooperare, flexibilitate, capacitatea de autocunoaştere, comunicare şi relaţionare, creşterea stimei de sine a elevilor participanţi şi dezvoltarea de atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi.

 

—————

Înapoi


Contact

Liceul "Stefan Procopiu" - Vaslui

Str. Castanilor, nr. 3, cod postal 730 751, Vaslui

Proiectul "Clubul Abilitatilor de Viata"
lspvaslui@yahoo.com