Buletin informativ - nr. 2

19.01.2013 18:19

 

            În perioada martie-noiembrie 2012, Grupul Şcolar Industrial „Ştefan Procopiu” derulează proiectul „Clubul Abilităţilor de Viaţă” realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate! finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”. Scopul proiectului îl reprezintă organizarea unor activităţi extraşcolare menite să dezvolte abilităţile de viaţă ale elevilor din grupul ţintă şi să sporească şansele acestora de integrare şi implicare socială.

            În luna martie 2012 s-au desfăşurat în special activităţi referitoare la organizarea echipei de proiect (principala activitate în acest sens fiind selectarea elevilor din grupul ţintă) şi activităţi de diseminare a proiectului în comunitatea educaţională.

            În luna aprilie 2012 au fost iniţiate principalele activităţi propuse pentru îndeplinirea obiectivelor, anume „Lecţii de Viaţă” şi „Cine sunt EU?”.

            În cadrul primei activităţi de autocunoaştere şi dezvoltare personală „Cine sunt EU?” au fost organizate următoarele activităţi: „Exerciţiul numelui” (o activitate care se face la începutul programului pentru a facilita intercunoaşterea participanţilor şi a stimula crearea coeziunii de grup), „Comoara din oameni” prin care elevii participanţi au fost stimulaţi să se deplaseze, să pună întrebări, să comunice etc., „Arborele vieţii” (un exerciţiu referitor la stima de sine care urmăreşte îmbunătăţirea nivelului de autoconştientizare şi autocunoaştere). Activitatea a fost coordonată de d-na Suhan Mirela.

          Au fost organizate trei ateliere de lucru cu titlul „Lecţii de viaţă”. Produsul final al acestor ateliere de lucru va fi un DVD cu scenete şi jocuri de rol. În cadrul primului atelier de lucru cu titlul “Lecţii de Viaţă”, au fost realizate următoarele activităţi: prezentarea obiectivelor şi a rezultatelor atelierelor de lucru cu tema “Lecţii de Viaţă”, împărţirea elevilor în opt grupuri, stabilirea temelor care vor constitui subiectul celor 8 jocuri de rol ce vor fi realizate de elevi în perioada următoare. Temele stabilite au fost: „Consecinţele consumului de alcool”, „Consecinţele consumului de ţigări”, „Consecinţele consumului de droguri”, „Alimentaţia sănătoasă”, „Drepturile consumatorilor”, „Violenţa”, „Problemele mediului înconjurător”, „Solidaritatea umană”. Alte două ateliere au constat în discuţii privind modalităţile de realizare ale jocurilor de rol, reguli de grup, termene şi responsabilităţi etc. Elevii au fost foarte receptivi la schimbul productiv de idei, au trasat obiectivele fiecărei teme abordate, propunând diverse scenarii pentru a exprima cât mai sugestiv aceste probleme cu care se confruntă societatea românească de astăzi şi încercând să găsească soluţii acceptabile. Aceste ateliere de lucru (coordonate de d-na profesoară Ganea Crăiţa) au constituit un bun prilej ca adolescenţii să polemizeze pe marginea acestor teme, să-şi descopere capacităţile de persuasiune, să conştietizeze activ rolul fiecăruia de cetăţean responsabil.

         Pe parcursul Săptămânii „Şcoala Altfel” (2-6 aprilie 2012), elevii şi profesorii din echipa de proiect s-au implicat în organizarea unei campanii la nivelul unităţii şcolare pentru strângerea de fonduri pentru ajutorarea a 3 elevi  care provin din familii care se confruntă cu dificultăţi financiare, dar care au rezultate bune la şcoală. În derularea acestei campanii s-au implicat următorii profesori: Mazga Doina, Hobjilă Daniela, Ganea Crăiţa, Luca Diana, Coşaru Georgiana, Mărgărint Cristina, Ghinea Adina, Donosă Ciprian.

          Activităţile desfăşurate au contribuit la creşterea motivaţiei elevilor din echipa de proiect de a se implica în activităţile de susţinere a elevilor din grupuri dezavantajate, la dezvoltarea în rândul elevilor a unor valori şi abilităţi de viaţă precum voluntariat, solidaritate umană, implicare activă, participare, planificare şi organizare, iniţiativă, cooperare, flexibilitate, capacitatea de autocunoaştere, comunicare şi relaţionare, creşterea stimei de sine a elevilor participanţi şi dezvoltarea de atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi.

—————

Înapoi


Contact

Liceul "Stefan Procopiu" - Vaslui

Str. Castanilor, nr. 3, cod postal 730 751, Vaslui

Proiectul "Clubul Abilitatilor de Viata"
lspvaslui@yahoo.com