Buletin informativ - nr. 1

19.01.2013 18:18

         

În perioada martie-noiembrie 2012, Grupul Şcolar Industrial „Ştefan Procopiu” derulează proiectul „Clubul Abilităţilor de Viaţă” realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate! finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”. Grupul ţintă este format din elevi care provin din familii cu venit minim garantat sau cu părinţi şomeri, cu unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate sau care aparţin minorităţilor naţionale (rromi). Elevii din grupul ţintă au fost selectaţi iar activitatea de lansare a avut loc pe data de 11 martie 2012 în Clubul Elevilor de la Grupul Şcolar Industrial „Ştefan Procopiu”.

Scopul proiectului îl reprezintă organizarea unor activităţi extraşcolare menite să dezvolte abilităţile de viaţă ale elevilor din grupul ţintă şi să sporească şansele acestora de integrare şi implicare socială. Pentru atingerea acestui scop, în perioada martie-octombrie 2012, vor fi organizate următoarele activităţi:

  • Diseminarea proiectului în comunitatea şcolară. Pe parcursul celor 8 luni vor fi organizate următoarele activităţi de diseminare: lansarea proiectului la nivelul şcolii, elaborarea unor publicaţii (100 pliante şi 50 postere) care vor fi distribuite în comunitatea şcolară, elaborarea de buletine informative şi articole, realizarea unui panou de prezentare a activităţilor realizate.
  • „Cine sunt eu?” (organizarea unor ateliere de autocunoaştere şi dezvoltare personală care vor avea în vedere dezvoltarea la elevii din grupul ţintă a capacităţilor de autocunoaştere, de autocontrol, identificarea propriilor calităţi şi defecte, acceptarea acestora, dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi comunicare, optimizare personală).
  • „Lecţii de viaţă” (organizarea unor ateliere de lucru în cadrul cărora elevii vor realiza scenete şi jocuri de rol referitoare la consecinţele consumului de acool, tutun şi droguri, alimentaţia sănătoasă, violenţă, drepturile consumatorilor, problemele mediului înconjurător etc.).
  • „Nouă ne pasă”(organizarea unei campanii la nivelul unităţii şcolare pentru strângerea de fonduri pentru ajutorarea a 3 elevi  care provin din familii care se confruntă cu dificultăţi financiare, dar care au rezultate bune la şcoală).
  • „Turist pentru o zi”. Prin această excursie de o zi la Cheile Bicazului, li se oferă elevilor din grupul ţintă posibilitatea de a-şi dezvolta abilităţile de organizare/planificare, de relaţionare şi comunicare, formarea deprinderilor de observare şi  de orientare.
  • „Drumul dintre stânci”. Activitatea „Drumul dintre stânci” constă în realizarea unei expoziţii cu fotografiile realizate de elevi cu prilejul excursiei de o zi la Cheile Bicazului. Principalul scop al acestei expoziţii de fotografie este promovarea unei imagini pozitive a elevilor care provin din grupuri defavorizate.  
  • „Revista noastră pentru timpul liber”. Elevii din grupul ţintă vor fi implicaţi în ateliere de lucru în cadrul cărora vor elabora materialele pentru această revistă care va fi tipărită în 100 de exemplare şi va fi distribuită elevilor din liceu.
  • Activităţi de monitorizare şi evaluare a proiectului prin completarea, de către elevi, a unor chestionare, analiza şi interpretarea acestora de către cadrele didactice, întocmirea rapoartelor narative şi financiare lunare, a raportului intermediar şi a raportului final, observarea comportamentului elevilor în timpul activităţilor, analiza produselor realizate, realizarea unei analize SWOT.

Activităţile propuse oferă elevilor posibilitatea de a-şi pune în valoare adevăratul potenţial, de a-şi valorifica aptitudinile şi contribuie la dezvoltarea unor abilităţi de viaţă precum voluntariat, implicare activă, rezolvarea conflictelor, stabilirea obiectivelor, planificare/organizare, solidaritate, toleranţă, încrederea în forţele proprii, relaţionare şi comunicare, gândire critică, cooperare, acceptarea punctelor de vedere diferite, lucru în echipă. Aceste deprinderi, aptitudini, competenţe, atitudini, calităţi şi comportamente, reunite sub expresia “abilităţi de viaţă”, îi vor ajuta pe elevi să fie aibă mai multă încredere în forţele proprii şi să treacă mai uşor peste provocările şi obstacolele vieţii.

            Rezultate cantitative ale acestui proiect sunt: 50 postere, 100 pliante, 5 buletine informative, 2 articole, un panou de prezentare a proiectului, ateliere de autocunoaştere şi dezvoltare personală ateliere de creaţie,  50 DVD-uri “Lecţii de Viaţă”, o activitate de voluntariat, o excursie, o expoziţie de fotografie,  100 de reviste “Revista noastră pentru timpul liber”, rapoarte lunare de activitate.

           Rezultate calitative ale acestui proiect sunt: minim 40 de elevi îşi vor dezvolta capacitatea de autocunoaştere, comunicare şi relaţionare, vor conştientiza valoarea relaţiilor interpersonale, vor forma deprinderi de lucru în echipă, îşi vor dezvolta creativitatea şi îţi vor însuşi principiile specifice unui stil de viaţă sănătos, vor dezvolta atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi, vor deveni mai încrezători în propriile forţe, vor deveni mai toleranţi, mai motivaţi să se implice în activităţile desfăşurate în afara orelor de curs.

—————

Înapoi


Contact

Liceul "Stefan Procopiu" - Vaslui

Str. Castanilor, nr. 3, cod postal 730 751, Vaslui

Proiectul "Clubul Abilitatilor de Viata"
lspvaslui@yahoo.com